קטגוריה
מינהלת

תפקיד
סגנית מנהלית

פולבר אפרת

תפקיד
סגנית מנהלית
טלפון
דוא"ל
efrat.pulver@biu.ac.il
משרד
בנין 211, חדר 115

תאריך עדכון אחרון : 14/07/2022