מנהלת המעבדה של פרופ' ירדן טשיל

שר ענבל

מנהלת המעבדה של פרופ' ירדן טשיל
טלפון
דוא"ל
inbal.sher@biu.ac.il

תאריך עדכון אחרון : 04/08/2022