קטגוריה
מינהלת
תמונה של שרה ליאת גיאת

תפקיד
אחראית תואר ראשון

גיאת שרה ליאת

תפקיד
אחראית תואר ראשון
טלפון
דוא"ל
sarah-liat.giat@biu.ac.il
משרד
בנין 211, חדר 115

תאריך עדכון אחרון : 30/05/2022