אחראית ציוד ספקטרוסקופיה

ד"ר מיכל אייגנברג

אחראית ציוד ספקטרוסקופיה
טלפון
דוא"ל
michal.aigenberg@biu.ac.il

    תאריך עדכון אחרון : 04/01/2023