פרופ' מלאכי נוקד מהמחלקה לכימיה זכה במענק מקרן U.S-Israel Binational Science Foundation

תמונה של פרופ' מלאכי נוקד

 

המענק על סך 825 אלף ש"ח ניתן לקידום פרוייקט מחקר משותף עם חוקרים בארה"ב שמטרתו לחשוף מאפיינים מבניים מרכזיים המעוררים יציבות מכנו-כימית בחומרים פעילים ולזהות אסטרטגיות הנדסת חומרים לייעולם. דבר זה יעזור לגבש קווים מנחים לגישות חדשות לסינתזה והרכב של חומרי העתיד, בעיקר לסוללות יון נתרן.

תאריך עדכון אחרון : 24/07/2023