וישקין נעם

תואר
M.Sc
דוא"ל
noamiko109@gmail.com
נושא המחקר

שיפור ביצוע הפעילות האלקטרוכימית של קתודות לסוללות ליתיום נטענות מסוג
Li1+xMn0.5+yCozNizO2 (x+y+2z = 0.5) – (HENCM) באמצעות טיפול פני שטח חלקיקי החומר הפעיל -
בשיטות Atomic Layer Deposition - ALD

תאריך עדכון אחרון : 06/04/2021