איזק אבינעם

תואר
Ph.D
דוא"ל
isavino22@gmail.com
נושא המחקר

סובסטרטים, אפקטורים ומעכבים ככלים מנגנוניים עבור פרוטאזות מסוג רומבואי ד

תאריך עדכון אחרון : 18/05/2022