פרופסור מן המניין

פרופ' אמנון אלבק

פרופסור מן המניין
טלפון
דוא"ל
amnon.albeck@biu.ac.il
משרד
בנין 211, חדר 418 .מעבדה: בנין 211, חדר 312. טל. במעבדה 03-5317972
  קורות חיים

  BSc, כימיה, אוניברסיטת בר אילן, 1982.

  דוקטוראט, כימיה אורגנית, מכון ויצמן למדע, 1988.

  פוסט-דוקטוראט, ביוכימיה, אוניברסיטת ברנדייס, ארה"ב, 1990.

  חבר סגל במחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר אילן, מ- 1990.

  פרופ' מן המנין מ- 2008. 

  ראש המחלקה לכימיה בשנים 2011-2008.

  סגן הרקטור, אוניברסיטת בר אילן, 2020-2014.

  רקטור, אוניברסיטת בר אילן, מאוקטובר 2020.

   

  חבר ב"מרכז מרכוס לכימיה תרופתית" בבר אילן. 

  מחקר

  כימיה אורגנית, ביוכימיה, אנזימולוגיה, פיתוח מעכבי אנזימים, כימיה תרופתית, ביוכימיה חישובית

   

  תחומי מחקר ספציפיים (פרויקטים):

  1. סינתיזה אורגנית, פפטידים ופפטידומימטיקה.

  2. מנגנוני קטליזה ועיכוב של אנזימים.

  3. בדיקת פעילות ביולוגית של חומרים שהוכנו במעבדה ברמת האנזים המבודד וברמה התאית.

  4. ביוכימיה חישובית: מנגנונים אנזימטיים, פיתוח כלים מיחשוביים לתכנון תרופות ויישומם.

  5. כימיה תרופתית: חומרים מעכבי נמק, תרכובות טלור אנטי-סרטניות, חומרים לטיפול באוטיזם.

  פרסומים

  מאמרים (7 שנים אחרונות)

  1. Sharabi-Ronen, Y.; Levinger, S.; Ben-Dahan Lellouche, M.; Albeck, A. Anti-neoplastic Activity of 1,3-Diaza-2-functionalized-adamantan-6-one Compounds Against Melanoma Cells. Med. Chem. 2014, 10, 27-37.

  2. Traube, T.; Shokhen, M.; Albeck, A. Application of EMBM for Structure-Based Design of Warheads for Protease Inhibitors. Mol Inf 2014, 33, 36-42.

  3. Traube, T.; Shokhen, M.; Albeck, A. A New Method for Filtering of Reactive “Warheads” of Transition-State Analog Protease Inhibitors. Eur J Med Chem 2014, 77C, 134-138.

  4. Shokhen, M.; Hirsch, M.; Khazanov, N.; Ozeri, R.; Perlman, N.; Traube, T.; Vijayakumar, S.; Albeck, A. From Catalytic Mechanism to Rational Design of Reversible Covalent Inhibitors of Hydrolases. Isr J Chem 2014, 54, 1137-1151.

  5. Gilad, Y.; Firer, M. A.; Rozovsky, A.; Ragozin, E.; Redko, B.; Albeck, A.; Gellerman, G. "Switch off/switch on" regulation of drug cytotoxicity by conjugation to a cell targeting peptide. Eur J Med Chem 2014, 85, 139-146.

  6. Rozovsky, A.; Regozin, E.; Oron-Herman, M.; Albeck, A.; Gellerman, G. Synthesis of novel antitumor carbazole-amonafide structural hybrids. Eur J Org Chem 2015, 1811-1818.

  7. Zats, G. M.; Kovaliov, M.; Albeck, A.; Shatzmiller, S. Antimicrobial Benzodiazepine-Based Short Cationic Peptidomimetics. J Pept Sci 2015, 21, 512-519.

  8. Lapidot, I.; Albeck, A.; Gellerman, G.; Shatzmiller, S.; Grynszpan, F. 1,4-Dihydropyridine Cationic Peptidomimetics with Antibacterial Activity. Int J Pept Res Ther 2015, 21, 243-247.

  9. Redko, B.; Ragozin, E.; Bazylevich, A.; Tuchinsky, H.; Albeck, A.; Shekhter Zahavi, T.; Oron-Herman, M.; Kostenich, G.; Gellerman, G. Synthesis, drug release and biological evaluation of new anticancer drug-bioconjugates containing somatostatin backbone cyclic analog as a targeting moiety. Biopolimers: Pept Sci 2015, 104, 743-752.

  10. Lapidot, I.; Baranes, D.; Pinhasov, A.; Gellerman, G.; Albeck, A.; Grynszpan, F.; Shatzmiller, S. E. alpha-Aminoisobutyric acid leads a fluorescent syn-bimane LASER probe across the blood-brain barrier. Med. Chem. 2016, 12, 48-53.

  11. Uritsky, N.; Shokhen, M.; Albeck, A. Stepwise vs. Concerted Mechanism in General Base Catalysis by Serine Proteases. Angew Chem 2016, 55, 1680-1684.

  12. Gilad, Y.; Noy, E.; Senderowitz, H.; Albeck, A.; Firer, M. A.; Gellerman, G. Synthesis, biological studies and molecular dynamics of new anticancer RGD-based peptide conjugates for targeted drug delivery. Bioorg Med Chem 2016, 24, 294-303.

  13. Gilad, Y.; Noy, E.; Senderowitz, H.; Albeck, A.; Firer, M. A.; Gellerman, G. Dual-drug RGD conjugates provide enhanced cytotoxicity of melanoma and non-small lung cancer cells. Biopolymers: Pept. Sci. 2016, 106, 160-171.

  14. Ragozin, E.; Redko, B.; Tuchinsky, E.; Rozovsky, A.; Albeck, A.; Grynszpan, F.; Gellerman, G. Bio-Labile Peptidyl Delivery Systems Towards Sequential Drug Release. Biopolymers: Pept. Sci 2016, 106, 119-132.

  15. Gilad, Y.; Waintraub, S.; Albeck, A.; Gellerman, G. Synthesis of novel protected Nα(ω-Drug) amino acid building units for facile preparation of anticancer drug-conjugates. Int J Pept Res Ther 2016, 22, 301-316.

  16. Silberman, A.; Kalechman, Y.; Hircsh, S.; Erlich, Z.; Sredni, S.; Albeck, A. Integrin inactivation by organotelluranes: potential role in their anti-metastatic activity. ChemBioChem 2016, 17 918-927.

  17. Levinger, S.; Hirsch, S.; Albeck, A. Lithium Aluminum Hydride Assay Suitable for the Organic Chemistry Laboratory. ChemistrySelect 2016, 4, 756-758.

  18. Zer-Aviv, P.; Shubely, M.; Moskovits, Y.; Viskind, O.; Albeck, A.; Vertommen, D.; Ruthstein, S.; Shokhen, M.; Gruzman, A. A new oxopiperazin-based peptidomimetic molecule inhibits prostatic acid phosphatase secretion and induces prostate cancer cells apoptosis. ChemistrySelect 2016, 1, 4658-4667.

  19. Silberman, A.; Albeck, M.; Sredni, B.; Albeck, A. The ligand substitution reactions of the tellurium compound AS-101 in physiological aqueous and alcoholic solutions. Inorg Chem 2016, 55, 10847-10850.

  20. Shokhen, M.; Albeck, A. How Does the Exosite of Rhomboid Protease Affect Substrate Processing and Inhibition? Prot. Sci. 2017, 26, 2355-2366.

  21. Avraham, Y.; Berry, E. M.; Donskoy, M.; Vorona, L.; Albeck, A.; Mankuta, D. Beta-carotene as a novel therapy for the treatment of autistic symptoms in animal models of autism. Behav. Brain Res. 2019, 364, 469-479.

  22. Nihamkin, M.; Isac, A.; Albeck, A.; Mastai, Y.; Toker, Y. Gas Phase Bond Formation in Dipeptide Clusters. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 10100-10105.

  23. Ayyathan, D. M.; Levy-Cohen, G.; Shubely, M.; Boutros-Suleiman, S.; Lepechkin-Zilbermintz, V.; Shokhen, M.; Albeck, A.; Gruzman, A.; Blank, M. Development and characterization of SMURF2-targeting modifiers. J. Enz. Inhib. Med. Chem. 2021, 36, 401-409.

  24. Khalfin, B.; Lichtenstein, A.; Albeck, A.; Nathan, I. Targeting necrosis: elastase-like protease inhibitors curtail necrotic cell death both in-vitro and in three in-vivo disease models. J. Med. Chem. 2021, 64, 1510-1523.

  25. Avraham, Y.; Mankuta, D.;  Lipsker, L.; Vorobiev, L.; Patael, S.; Hassid, G.; Berry, E. M.; Albeck, A. Beta-carotene derivatives as novel therapy for the prevention and treatment of autistic symptoms. Bioorg. Chem. 2021, 115, 105224.

  26. Lerman, E.; Levinger S.; Albeck, A. Optically active functionalized building blocks for peptidyl olefin peptidomimetics. ChemistrySelect 2021, 6, 7912-7918.

  קורסים

  קורסים בעבר ובהווה:

  84-205 כימיה אורגנית א׳

  84-206 כימיה אורגנית ב׳

  84-305 מעבדה בכימיה אורגנית ב׳

  84-364 חילוף חומרים משני

  84-964 מנגנוני תגובות וקטליזה אנזימטית

  84-965 קטליזה אנזימטית: שיטות מחקר, בקרה ופיתוח 

  80-236 כימיה אורגנית ב׳ לביולוגים

  80-380 ביוכימיה של מערכות אנזימטיות

  80-757 מעבדה בכימיה אורגנית לתלמידי pre-med

  80-759 כימיה אורגנית ב׳ לתלמידי pre-med

  קבוצת מחקר

   

  קבוצת המחקר הנוכחית

  דר׳ שלמה לוינגר, עמית מחקר, ז״ל

  דר׳ מיכאל שוכן, עמית מחקר

  דר׳ סבטה פורמן, מנהלת המעבדה ועמיתת מחקר

  נוגה קאופמן, דוקטורנטית

  גולדה חסיד, דוקטורנטית

  רון שוורץ, דוקטורנט

  שחף פלג, מסטרנט

  סיון בכר, מסטרנטית

   

   

  חברי עבר בקבוצת המחקר

   

  תלמידי מחקר

  רחל קלימובסקי, M.Sc. (1993)

  לימור וייס, M.Sc. (1995)

  גרי אליעד, M.Sc. (1995)

  שולמית פלוס, M.Sc. (1995)

  חנה ויטמן, M.Sc. (1995)

  אדוארד רוגצקי, Ph.D. (1998)

  שרון קליפר, Ph.D. (1999)

  רחל פרסקי, Ph.D. (1999)

  נורית פרלמן, Ph.D. (2000)

  עודד מרוז, M.Sc. (2000)

  סימה מירילשויליi, M.Sc. (2000)

  רויטל יפידוף, Ph.D. (2002)

  נדיה סילברמן, Ph.D. (2004)

  יוסי בכור, Ph.D. (2004)

  רחל עוזרי, Ph.D. (2005)

  סיגל יוסף, Ph.D. (2005)

  סימה מירילשוילי, Ph.D. (2005)

  שירה אדלר, M.Sc. (2005)

  אלכס מיינפלד, M.Sc. (2005)

  נעמה חסיד, M.Sc. (2006)

  חני אלגאווי, M.Sc. (2007)

  מירי בן דהאן, M.Sc. (2007)

  מריאנה קישינבסקי, Ph.D. (2008)

  תמר טראובה, M.Sc. (2008)

  מיטל כהן, Ph.D. (2008)

  נטעלי חזנוב, Ph.D. (2008)

  מאיה חזן, Ph.D. (2008)

  תמרה ברידר, M.Sc. (2008)

  רמי קריגר, M.Sc. (2008)

  מרים נקש, M.Sc. (2008)

  יששכר גלעדי, M.Sc. (2008)

  אבי קליין, M.Sc. (2009)

  מרינה קובליוב, M.Sc. (2009)

  גלינה זץ, M.Sc. (2009)

  צחי שליט, M.Sc. (2009)

  מורן גלבוע, M.Sc. (2010)

  אוריאל ברטלר, M.Sc. (2010)

  יפעת שרעבי-רונן, Ph.D. (2010)

  קרן שולץ, Ph.D. (2010)

  מירי בן דהאן, Ph.D. (2011)

  סגיב ויינטראוב, M.Sc. (2011)

  יוסי גלעד, MSc (2012)

  מיכל הירש, M.Sc. (2012)

  רמי קריגר, Ph.D. (2013)

  ענבל לפידות, Ph.D. (2014)

  קטי לרמן, Ph.D. (2014)

  נעמה רובינשטיין, Ph.D. (2014)

  תמר טראובה, Ph.D. (2014)

  מרינה ירובוי, M.Sc. (2014)

  אלון זילברמן, Ph.D. (2014)

  ילנה רוגוזין, M.Sc. (2014)

  שירה הירש, M.Sc. (2014)

  אלכס רוזובסקי, M.Sc. (2015)

  יוסי גלעד, Ph.D. (2016)

  צחי שליט, Ph.D. (2016)

  אבינועם איזק, M.Sc. (2016)

  אילת גדליה-ברמר, M.Sc. (2016)

  רותי בורנשטיין, M.Sc. (2016)

  מורן מזוז, Ph.D. (2016)

  בוריס רדקו, Ph.D. (2016)

  מלכי גינצבורג, M.Sc (2016)

   נוגה קאופמן, M.Sc. (2018)

  גולדה חורי ,M.Sc (2018) 

    רון שוורץ ,M.Sc. (2018) 

  (2021) .Ph.D, קובי וולפמן

  (2021) .Ph.D, אבינועם איזק

  (2021) .M.Sc, יעל ישר-אל

  נטע אוריצקי, Ph.D.

   

   

  פוסט-דוקטורנטים

   

  (נורית פרלמן (2000-2001

  (גיא פצ׳ורניק (2004

  (סיגל יוסף (2004-2005

  Vijayakumar Subramaniam (2008-2010)

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 03/03/2024