ד"ר רחל פרסקי

טלפון
דוא"ל
perskyr@biu.ac.il
משרד
בניין 207, חדר 03
תחומי מחקר
קורסים

כימיה אורגנית א' 84205

כימיה אורגנית מתקדמת ב' 84309

כימיה אנליטית 84367

מעבדה בכימיה אורגנית 84207

מעבדה בכימיה אורגנית לביופיסיקה 84208

תאריך עדכון אחרון : 19/05/2022