דלוגץ בן

תואר
M.Sc
נושא המחקר

מחקר פיזיקאלי, חשמלי ואלקטרוכימי של חומרים מוצקים מוליכי יוני מגנזיום
וליתיום, אלקטרודות עם שכבות כפולות וממשק פאזות מוצק-אלקטרוליט

תאריך עדכון אחרון : 11/05/2021