שלי מירון

תואר
Ph.D
נושא המחקר

חדש שמבוסס על מחזור הנחושת בתא(II(64Cu פיתוח של רדיוטרייסר
לשימוש ברפואה גרעינית לצורך אבחון תנאי היפוקסיה

תאריך עדכון אחרון : 11/05/2021