שפיגל נתנאל

תואר
Post-Doctorat
דוא"ל
nshpigel@gmail.com
נושא המחקר

פיתוח אלקטרודות לאגירת אנרגיה

תאריך עדכון אחרון : 27/04/2021