פנקי טיורפטי ראו

תמונה של פנקי טיורפטי ראו
תואר
Post-Doctorat
דוא"ל
tiru.penki@gmail.com
נושא המחקר

פיתוח קטודות ואנודות 

תאריך עדכון אחרון : 19/05/2022