שלחו לחבר

פנקי טיורפטי ראו

תואר
Post-Doctorat
דוא"ל
tiru.penki@gmail.com
נושא המחקר

פיתוח קטודות ואנודות 

תאריך עדכון אחרון : 27/04/2021