פטה גיאטרי

תמונה של פטה גיאטרי
תואר
Post-Doctorat
דוא"ל
gayathri.r999@gmail.com
נושא המחקר

סוללות מוצקות

תאריך עדכון אחרון : 19/05/2022