שרמה קושה

תואר
Ph.D
דוא"ל
sh.kusha@yahoo.in
נושא המחקר

בדיקה ניסיונית ומידול פרופיל מתמטי של דליפת צבע/תרופה ממיקרוספירות חלבוניות לצורך יישומן בנשאיות פוטנציאליות להעברת תרופות

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021