מדגלה אנניה

תואר
Ph.D
דוא"ל
ananyaiisc4395@gmail.com
נושא המחקר

Magnesium Alloy and Magnesium Metal as 
Anodes in Rechargeable Magnesium Batteries In Various Electrolyte Solutions
 

תאריך עדכון אחרון : 06/04/2021