קונר רג'שרי

תואר
Ph.D
דוא"ל
rajashreekonar@gmail.com
נושא המחקר

התפתחות מיקרו-מבנית של גלקוגנידים ממתכת-מעבר )סלנידים, סלנו-סולפידים, סולפידים(
באמצעות CVD-AP ,אפיונם ויישומים אפשריים: מחקר שיטתי והשוואתי

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021