זאב שני

תמונה של שני זאב
תואר
Ph.D
דוא"ל
levishani94@gmail.com
נושא המחקר

 חקר סינתזת חומרי טבע באמצעות
כלים של למידת מכונה ומידול מולקולרי

תאריך עדכון אחרון : 19/05/2022