פלג שחף

תואר
M.Sc
דוא"ל
shahafpeleg@gmail.com
נושא המחקר

נגזרות בטא-קרוטן כתרפיה חדשה לטיפול ב"התנהגות
אוטיסטית" במודלי בעלי חיים של אוטיזם

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021