קאופמן נגה

תואר
Ph.D
דוא"ל
noga.shnieg@gmail.com
נושא המחקר

פיתוח אנטיביוטיקה חדשה המבוססת על פפטידומימטיקה של מעכבים לצ'פרון
החיידקי GroEL

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021