אוליאל מתן

תואר
M.Sc
דוא"ל
matan_oliel4@walla.com
מנחה חיצוני
פרופ. עדי סלומון
נושא המחקר

    פיתוח שיטה למדידת אינטראקציות כיראליות
באמצעות Isothermal Titration Calorimetry

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021