בן נח מאור

תואר
M.Sc
דוא"ל
bennoachmaor@gmail.com
נושא המחקר

מידול ממוחשב של חומרים עתירי אנרגיה תו ך
שימוש בתורת פונקציונל הצפיפות ושיטות
קוונטיות יסודיות

תאריך עדכון אחרון : 05/05/2021