שמח הילה

תואר
Ph.D
דוא"ל
hilasameach@yahoo.com
נושא המחקר

חקירת מאפיינים מבניים ותפקודיים של החלבון החש מתכת החיידקי - CueR

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021