אגבאריה יסמין

תואר
M.Sc
דוא"ל
ahla-yasmeen@hotmail.com
נושא המחקר

חקירת המבנה , התפקיד והדינמיקה של החלבון החיידקי CsoR

תאריך עדכון אחרון : 24/03/2021