רשימת מצטייני רקטור ומצטייני דיקן לשנת תשפ"א ממחלקה לכימיה

מצטייני רקטור

מעלם יובל

מצטייני דיקן

יניר אלעד

ווייט ספיר

בילסקי מאיה

דוידוב אליה

לוין טל

פרסקי מעין אסתר

פורסם בשנת תשפ"ב החל מחודש אפריל 2022 ניסן תשפ"ב למשך שנה.