קול הקורא של מלגת צוקרמן לבתר-דוקטורט 2022-2023

קרן צוקרמן מעניקה שתי מלגות להשתלמות בתר דוקטורט באחת מהאוניברסיטאות המובילות בארה"ב לשנה"ל 2021–2022.

המלגה מהווה תוספת למלגה קיימת או לתמיכת המנחה, בסך 20,000$ לשנה (במשך שנתיים), וכן הקצבת נסיעות של ,5000$ לביקור שנתי בישראל (בהתאם לתקנון).

 

על המועמדים להיות בוגרי דוקטורט (או בשלבי סיום התואר ואשר יגישו את הדיסרטציה שלהם עד 1 לאוקטובר 2022).

רשאים להגיש מועמדות משתלמים שהחלו את השתלמותם לאחר אוקטובר 2021

מועמדים שהחלו את הפוסט דוקטורט שלהם לפני אוקטובר 2021 אינם זכאים להגיש מועמדות.

 

לתשומת ליבכם: על המועמד להתקבל לתוכנית פוסט דוקטורט באוניברסיטה או במכון מחקר בארה"ב הכוללת קצבה לעבודה ולימודים.

המועמד חייב לקבל הסכמה בכתב לאירוח פוטנציאלי מאותה אוניברסיטה או מכון המחקר בארה"ב.

המשתלמים יידרשו להשתתף בפעילות האקדמית והחברתית שמאורגנת ע"י קרן צוקרמן (כמוזכר בהנחיות הקרן).

אנא עדכנו אם בכוונתכם להגיש מועמדים למלגה עד לתאריך 1.12.2021.

 

כל טפסי המועמדות יוגשו על ידי הפקולטה/מחלקה בלבד (לא על ידי המועמד),

באמצעות מייל ללשכת הרקטור rector.office@biu.ac.il עם עותק לגב' איריס גולדוירט,  iris.goldwirth@biu.ac.il.

 

נא לוודא שמכתבי ההמלצה (קבציPDF) יישלחו אל איש הקשר בפקולטה/מחלקה המטפל במלגה זו, עם עותק ללשכת הרקטור ולגב' איריס גולדוירט, iris.goldwirth@biu.ac.il.

יש להגיש את חומר המועמדות עד לתאריך 20.1.2022.

קול קורא והנחיות למועמדים

טופס פנימי