סלאמה הילאנה

תואר
Ph.D
דוא"ל
helanehsalameh@gmail.com
נושא המחקר

סינתזה והערכת תכונות כימיות ופרמקולוגיות
של חיקויי יורידין ונוקלאוטידים הנגזרים מהם

תאריך עדכון אחרון : 06/04/2021