נאסר מולהאם

תואר
Ph.D
דוא"ל
molhmnas@gmail.com
נושא המחקר

סינתזה והערכה פרמקולוגית של מעכבים של NPP1
כתרופות פוטנציאליות לטיפול בדלקת מפרקים

תאריך עדכון אחרון : 06/04/2021