עבדייב שלום

תואר
Ph.D
דוא"ל
shalom.avadyayev@gmail.com
נושא המחקר


השפעת הקטיונים בפרובסקיטים היברידיים על הפעילות הפוטו-וולטאית של
התקנים רב שכבתיים המבוססים על העברה יבשה

תאריך עדכון אחרון : 18/05/2022