זנדני ענת

תואר
M.Sc
דוא"ל
anat2y@gmail.com
נושא המחקר

הפקת חומרים בעלי ערך כלכלי גבוה מביומסה

תאריך עדכון אחרון : 06/04/2021