האזכרה השנתית של סיד הסנר ז"ל - 3.12.18

19/11/2018 - 12:00 - 13:00

כמדי שנה, האזכרה תתקיים בזמן הקולקוויום המחלקתי – שימו לב לשינוי השעה – היא תתחיל בשעה 11:30.

במהלך האזכרה יינתן הפרס ע"ש סיד הסנר לסטודנט/ית מצטיין/נת שמעורב/ת בפעילות התנדבותית-חברתית. שם הזוכה יפורסם בהמשך.

ההזמנה