האזכרה השנתית לפרופ' י.מ גולדשמידט, חלוקת פרס גולדשמידט לסטודנטים מצטיינים משנה ב'

06/06/2018 - 11:00 - 12:00

Invitation