הרצאה: אנליזת פני שטח באמצעות XPS

10/12/2017 - 12:00 - 14:00

הרצאה במסגרת הקורס בכימיה אנליטית מתקדמת

יום ראשון 10/12/17, 12:00

בנין 403, חדר 113 

מרצה:

ד"ר יוסי גופר

נושא:

אנליזת פני שטח באמצעות XPS