29/7/2021 יום חשיפת מעבדות והכרות עם המתקבלים/ות למחלקה לשנת תשפ"ב