הרמת כוסית לשיפוץ מעבדות הוראה בכימיה

20/07/2014 - 13:00 - 14:00

שלום רב!

 

לאחר שנים של מאמץ לגיוס תקציב ולתכנון מעבדות הוראה חדשות בכימיה אורגנית, בעזרתה של הנהלת האוניברסיטה, הגיע היום בו ישמע קול הלמות הפטישים במעבדות הישנות.

הגיע היום בו תחלנה העבודות להקמת מעבדות מודרניות ובטיחותיות לרווחת הסטודנטים וסגל ההוראה.

לציון יום משמעותי זה, נקיים אירוע ביום ראשון כ"ב תמוז 20.7.14 בשעה 13:00

בבנין הכימיה הישן (207), קומה ב.

אנא ראו הזמנה זו כאישית.

בלהה פישר