הדרכה לעבודה במערכת רכש חומ"ס בבר-נט

17/12/2012 - 10:00

שלום רב,

ביום ב', 17.12.12 תתקיים הדרכה לעבודה במערכת רכש חומרים מסוכנים בבר-נט בשעה 10:00 בבניין ננוטכנולוגיה, אולם 50 בקומת הכניסה.

בברכה,

חגית קון