Tell a Friend

שנה טובה

המחלקה לכימיה מאחלת לכל תלמידיה, חברי הסגל האקדמי והמנהלי וכל הבאים בשעריה -

שנה טובה ,בריאה ומוצלחת

ברכת שנה טובה

 

ברכת שנה טובה (PDF)

Last Updated Date : 29/08/2021