קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.

 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

מלגות רוטשילד - מלגות להשתלמות פוסט-ד"ר בחו"ל, בכל תחומי המחקר. מיועד לצעירים מצטיינים בעלי תואר ד"ר או בשלבי סיום הדוקטורט. את הבקשה יש להגיש על פי ההנחיות בקול קוראבאמצעות הטופס, בנוסף לטופס הפנימי ולקורות החיים, לגב' איריס גולדוירט במזכירות האקדמית, בניין 402, חדר 012, ובדוא"ל: iris.goldwirth@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה: 19 בספטמבר 2019.

מלגות הקרן הלאומית למדע (ISF) - תכנית מלגת מחיה לפוסט-דוקטורנטים במדעי החברה, בארץ או בחו"ל, לשנת 2020. ההגשה מחייבת הרשמה לתכנית במערכת ISF onlineמועד אחרון להרשמה לתכנית: 4 ביולי 2019, בשעה 13:00. בסיום ההרשמה יתקבל מספר בקשה. לא ניתן להגיש בקשות למלגה ללא הרשמה לתכנית. הנחיות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרןהגשת הבקשה למלגה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 2 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 18 ביולי 2019, בשעה 13:00.

מלגות ע"ש אל"מ אילן רמון ז"ל - מלגות לתלמידי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-ד"ר, שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים: תצפיות לעבר כדור הארץ מהחלל; פיתוח מכשור, רכיבים, תתי-מערכות ומכלולים לפלטפורמות חלליות ולמקטעי קרקע תומכי חלל. יודגש כי על תכנית המחקר לכלול היתכנות יישומית ו/או המלצות לקידום מדיניות. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 9 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 16 ביולי 2019, בשעה 15:00, בדואר אלקטרוני: ramon@most.gov.il.

קידום נשים במדע וטכנולוגיה - מלגות ע"ש גולדה מאיר מטעם משרד המדע, לתלמידות תואר שני ותואר שלישי ולמשתלמות פוסט-ד"ר, לשנה"ל תש"פ. המלגות מיועדות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, באמצעות ביצוע מחקר משולב בין אקדמיה למגזר העסקי, בכל תחומי המדעים. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 22 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 29 ביולי 2019, עד השעה 15:00, בדואר אלקטרוני: womenindustry@most.gov.il.

נשים בפריפריה חברתית-כלכלית - מלגות ע"ש יצחק נבון מטעם משרד המדע, לתלמידות תואר שלישי ולמשתלמות פוסט-ד"ר, לשנה"ל תש"פ. המלגות מיועדות לסטודנטיות ולמשתלמות המתגוררות בפריפריה חברתית-כלכלית - בתחומי המדעים: פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי הסביבה או הנדסה - אשר הישגיהן ומחקרן נמצאו ראויים ומרשימים. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 22 ביולי 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 29 ביולי 2019, עד השעה 15:00, בדואר אלקטרוני: nashim@most.gov.il.

תכנית קרן אייסף - התכנית מיועדת לסטודנטים לתואר שלישי במוסדות הלימוד בישראל לשנה"ל תש"פ, בכפוף לתנאים המפורטים בתכנית. עדיפות לבוגרי קרן אייסף. יש להגיש 2 המלצות אקדמיות לדואר אלקטרוני: phd@isef.org.il. את הבקשות יש להגישבאמצעות אתר הקרןמועד אחרון להגשה: 31 ביולי 2019.

המדען הראשי לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך - תכנית מלגות ע"ש זלמן ארן מטעם משרד החינוך, לדוקטורנטים מצטיינים בחינוך. מוזמנים להגיש מועמדותם דוקטורנטים אשר עוסקים בנושאים רלוונטיים למערכת החינוך, בהתאם לתכנית הרב-שנתית של משרד החינוך המעודכנת לשנה"ל תש“פ, ואשר לממצאי מחקרם פוטנציאל יישומי במערכת החינוך.
השנה הוחלט שכל מוסד אקדמי יוכל להגיש עד שלושה מועמדים מטעמו. לכן יבוצע באוניברסיטה תהליך של סינון פנימי. סטודנטים המעוניינים להגיש את מועמדותם ועומדים בתנאי הסף המצויינים בסעיף 4 בקול הקורא, מתבקשים לשלוח בדואר אלקטרוני (robert.arnold@biu.ac.il) לרוברט ארנולד - רמ"ד הגשות ברשות המחקר, את המסמכים הבאים, עד ליום 4 באוגוסט 2019, בשעה 9:00 בבוקר (בלבד):
- תכנית המחקר לדוקטורט (בעברית בלבד. לא יתקבלו תכניות בשפה האנגלית);
- טופס הגשה (מצ"ב);
- מכתב המלצה ממנחה הדוקטורט.
לאחר הסינון, על המועמדים שנבחרו להכין את תיק מועמדותם על פי הנדרש בקול הקורא ולהגישו לרשות המחקר עד לתאריך 26 באוגוסט 2019 בשעה 9:00 בבוקר.

מלגות ע"ש יובל נאמן - מלגות מטעם משרד המדע לסטודנטים לדוקטורט ולמשתלמים לפוסט-ד"ר, לשנה"ל 2019. המלגות מיועדות לעוסקים בתחום מחקרם במדעי החברה והרוח הדיגיטליים. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 12 באוגוסט 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 20 באוגוסט 2019, בשעה 15:00, לכתובת: neeman@most.gov.il.

יוצאי אתיופיה - מלגות ע"ש מנחם בגין מטעם משרד המדע, לתלמידי תואר שני ושלישי, ולמשתלמים לפוסט-ד"ר, לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה, לשנה"ל תש"פ. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 12 באוגוסט 2019.
לתשומת לבכם, מועד ההגשה למשרד המדע חל במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה סגורה, ולא ינתן מענה. אנא הערכו בהתאם.

אזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים - מלגות ע"ש צבי ינאי מטעם משרד המדע, לאזרחי ישראל ערבים, דרוזים וצ'רקסים, ללימודי תואר שלישי ולמשתלמים לפוסט-ד"ר, לשנה"ל 2019. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 12 באוגוסט 2019.
לתשומת לבכם, מועד ההגשה למשרד המדע חל במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה סגורה, ולא ינתן מענה. אנא הערכו בהתאם.

הנדסה ומדעים מדויקים - סטודנטיות - מלגות לתלמידות תואר שני בהנדסה ומדעים מדויקים, עבור תלמידות הנמצאות בשנה האחרונה ללימודיהן בתואר הראשון. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 12 באוגוסט 2019.
לתשומת לבכם, מועד ההגשה למשרד המדע חל במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה סגורה, ולא ינתן מענה. אנא הערכו בהתאם.

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי - סטודנטיות - מלגות ע"ש שולמית אלוני מטעם משרד המדע, לסטודנטיות במסלול הישיר לתואר שלישי, בתחום המדע היישומי וההנדסי. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 12 באוגוסט 2019.
לתשומת לבכם, מועד ההגשה למשרד המדע חל במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה סגורה, ולא ינתן מענה. אנא הערכו בהתאם.

הקרן הלאומית למחקר מדעי יישומי והנדסי - סטודנטים - מלגות ע"ש זאב ז'בוטינסקי מטעם משרד המדע, לסטודנטים במסלול הישיר לתואר שלישי, בתחום המדע היישומי וההנדסי. ההגשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 12 באוגוסט 2019.
לתשומת לבכם, מועד ההגשה למשרד המדע חל במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה סגורה, ולא ינתן מענה. אנא הערכו בהתאם.

מסלול ישיר לתואר שלישי - מלגות ע"ש לוי אשכול מטעם משרד המדע, לשנה"ל 2019. המלגות מיועדות לסטודנטים במסלול הישיר לדוקטורט, בתחומים: מדעי החיים והרפואה, מדעי הסביבה, מדעים מדויקים וטכנולוגיים. סטודנטים אשר מתעתדים לבצע עבודת מחקר באחד מהתחומים הבאים: הזדקנות בריאה - גנטיקה ואפי-גנטיקה, פיתוח חומרים חדשים ידודותיים לסביבה, כימיה ירוקה. הנחיות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקרן. הגשת הבקשות למלגה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לפרטים יש לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il, עד לתאריך 12 באוגוסט 2019.
את הבקשות יש לשלוח למשרד המדע באמצעות הדואר האלקטרוני: eshkol@most.gov.il, לא יאוחר מיום שלישי 20 באוגוסט 2019, עד השעה 15:00.
לתשומת לבכם, מועד ההגשה למשרד המדע חל במהלך החופשה המרוכזת של עובדי האוניברסיטה. האוניברסיטה תהיה סגורה, ולא ינתן מענה. אנא הערכו בהתאם.

מענק קרן פזי - קרן המחקר המשותפת לוועדה לאנרגיה אטומית ולוועדה לתכנון ותקצוב של המל"ג (קרן פזי) מציעה בזאת מענק לסטודנטים מצטיינים, לשנת 2019, בתחומים בעלי עניין לוועדה לאנרגיה אטומית. המענק יינתן לסטודנטים מצטיינים לתואר ראשון (שנה ג' ומעלה) ולסטודנטים מצטיינים למחקר. גובה המענק לסטודנט לתואר ראשון הוא עד 50,000 ש" ולסטודנט לתואר מתקדם הוא עד 90,000 ש"ח לשנה. סטודנטים מוזמנים להגיש מועמדותם באמצעות טופס הבקשה (נספח א') דרך המרכזים ובהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות בקול קורא
חייבים להחתים את מר רוברט ארנולד - ראש מדור הגשות ברשות המחקר באוניברסיטה, ולכתבו בעת שליחת המועמדות לדואר אלקטרוני: robert@biu.ac.ilאת תיקי המועמדות ליש להגיש דרך מדר"ש/סגן למו"פ המרכז, עד לתאריך: 15 באוגוסט 2019.

מרכזי המחקר והפיתוח האזוריים - מלגות למשתלמים לפוסט-ד"ר במרכזי המחקר והפיתוח האזוריים, להם מנחה ממרכז המו"פ ומנחה מהאקדמיה, לשנה"ל 2019. ההגשה לתכנית זו תתבצע באמצעות אחד ממרכזי המחקר והפיתוח האזוריים הבאים:
- מכון שמיר למחקר
- מרכז מו"פ אזורי אגודת הגליל
- מרכז מו"פ אזורי המשולש
- מו"פ אזורי מזרח: יו"ש ובקעת הירדן
- מרכז מו"פ אזורי קטיף לחקר מדבריות החוף
- מרכז מדע ים המלח והערבה
- מרכז ידע גליל עליון - מיג"ל.
חובה שלמשתלם יהיה תכנית מחקר לפוסט-ד"ר המאושרת על ידי שני מנחים לפחות, אשר אחד מהם הנו חוקר המועסק באחד מהמרכזים הנ"ל והשני חוקר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה.
את הבקשות יש להגיש למשרד המדע באמצעות הדואר האלקטרוני: mop@most.gov.il, עד ליום 22 באוגוסט 2019, בשעה 15:00.
לתשומת לבכם: לאחר ההגשה למשרד המדע יש לעדכן את יפעת בכור מרשות המחקר, בדואר האלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il.

מדענים חוזרים - מלגות ע"ש יצחק שמיר מטעם משרד המדע, לשנה"ל 2019. המלגות מיועדות להחזרת מדענים לישראל במסגרת השתלמות פוסט-ד"ר, וקליטתם בארץ לאחר סיום לימודיהם. התכנית מיועדת כאמור לחוקרים המשתלמים לפוסט-ד"ר אשר ישקיעו את עיקר זמנם בעבודת המחקר, בתחומי המדעים המדויקים והטענולוגיים, מדעי הטבע והרפואה. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.il. מועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 29 באוגוסט 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 5 בספטמבר 2019, בשעה 15:00, לכתובת: madaim@most.gov.il.

בטיחות בדרכים - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מציעה מלגות לתואר שני ולתואר שלישי בתחום הבטיחות בדרכים, לשנת 2020. המלגה מיועדת למחקרים ופרויקטי גמר בעלי אופי יישומי, הדנים באופן מובהק בבטיחות בדרכים. את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס הבקשה, על פי הקול הקורא. לפרטים נוספים באתר הרלב"דמועד אחרון להגשה: 17 בנובמבר 2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.