קול קורא למתן מלגות לתלמידי מחקר ולבתר-דוקטורים מטעם גופים אקדמיים מחוץ לאוניברסיטה

Tell a Friend

ניתן להגיש מועמדות לכל המלגות המפורטות להלן, באמצעות הפקולטות/המחלקות הרלוונטיות/הקרן בלבד, לפי המצוין ליד כל מלגה ועד למועד הנקוב.

 

התקנונים והטפסים שלהלן בקישורים הבאים:

 

בטיחות בדרכים - הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מציעה מלגות לתואר שני ולתואר שלישי בתחום הבטיחות בדרכים, לשנת 2020. המלגה מיועדת למחקרים ופרויקטי גמר בעלי אופי יישומי, הדנים באופן מובהק בבטיחות בדרכים. את הבקשות יש להגיש באמצעות טופס הבקשה, על פי הקול הקורא. לפרטים נוספים באתר הרלב"דמועד אחרון להגשה: 17 בנובמבר 2019.

מלגות מטעם אגף שיקום נכים, משרד הביטחון - האגף לשיקום נכים במשרד הביטחון מציע מלגות למי שמבקש לחקור בנושאים שהם מתחומי העניין של אגף השיקום לטיפול ושיקום נכי צה"ל, לסטודטים לתואר שני או לדוקטורט, הכותבים תזה או מחקר בנושאים: שיקום נכי צה"ל; התמודדות עם פוסט-טראומה על רקע אירועי לחימה או קרב; צמיחה פוסט-טראומטית, נכות ושיקום. הגשת הבקשה חייבת להתבצע באמצעות רשות המחקר. לצורך כך נא לפנות ליפעת בכור בדואר אלקטרוני: yifat.bechor@biu.ac.ilמועד אחרון להגשה לרשות המחקר: 21 בנובמבר 2019.
המועד האחרון להגשת הבקשה למלגה, לאחר אישור רשות המחקר: 30 בנובמבר 2019, לכתובת: shikum_prop@mod.gov.il.

מלגות פולברייט - מלגות להשתלמות בתר-דוקטור לישראלים ולבעלי אזרחות ישראלית/אירופאית בלבד; העומדים להתחיל את מחקריהם בארה"ב בשנת 2020/21 באוניברסיטה מוכרת, במכון מחקר ציבורי או במכון מחקר פרטי הפועל שלא למטרות רווח; בכל תחומי המחקר למעט תחומים המושתתים על קשר קליני. גובה המלגה הוא 47,500 $, לתקופה של 9-12 חודשים. הגשת המועמדות הנה ישירות לקרן, ללא מעורבות האוניברסיטה. יש לקרוא בעיון את כל הסעיפים המופיעים באתר הקרן. ההנחיות למועמד בדף Application Instructions ואת הבקשה יש להגיש כנדרש באמצעות טופס המועמדות Application form. לשאלות נוספות ופרטים ניתן לפנות לביסאן אבו עסבה, בטלפון: 03-5213805, או בדואר אלקטרוני: ilprograms@fulbright.org.ilמועד אחרון להגשה: 2 בדצמבר 2019.

מלגות אהרן ואפרים קציר - קרן בת-שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל מציעה מלגות המיועדות עבור השתלמות במחקר ובלימוד שיטות במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים והנדסה. המלגה היא לתקופה של 1-2 חודשים במעבדות בעולם כולו. המועדים להגשת בקשות: כל 1 בינואר, 1 במאי או 1 בספטמבר, בכל שנה. את הבקשות יש להגיש ישירות לקרן, על פי ההנחיות ב"קול קורא" שבקישור.

משרד העלייה והקליטה - תכנית מלגות לתלמידי מחקר עולים חדשים ותושבים חוזרים, בהתאם למדיניות הממשלה לעידוד עלייה וקליטה. לרישום והצטרפות לתכנית באתר משרד העלייה והקליטה. לפרטים נוספים ניתן לפנות למר דן רוטקוביץ - מרכז קליטת מדענים עולים ובתר-דוקטור במזכירות האקדמית, בטלפון: 03-5317729, או בדואר אלקטרוני: dan.rotkovitch@biu.ac.il.

התכנית הלאומית להשבת אקדמאים - הוקמה על בסיס החלטת הממשלה ובשיתוף ות"ת, המדען הראשי של משרד הכלכלה, משרד העלייה והקליטה ומשרד האוצר. התכנית מטפלת בבעלי תואר ראשון ומעלה היכולים לשוב ולהשתלב באקדמיה או בתעשייה הישראלית. התכנית פעילה במספר מישורים עיקריים: שמירה על קשר עם האקדמאים הישראלים הנמצאים בחו"ל, מידע, סיוע ועזרה מול הרשויות בעת החזרה, סיוע במציאת מקום עבודה, עריכת מחקרים בתחום, גיבוש המלצות עבור קובעי המדיניות וייסוד תכניות ומסלולים לפתרון בעיות בתחום. התכנית הושקה בחודש יוני 2013 ועד היום חזרו באמצעותה כ-300 אקדמאים. אקדמאים העונים על הקריטריונים ועדיין לא רשומים לתכנית - מוזמנים להירשם.