ברכת שנת לימודים פוריה לכל הסטודנטים

Tell a Friend

ברכת שנת לימודים פוריה לכל הסטודנטים

לסטודנטים ולחברי המחלקה שלום רב,

ברצונינו לאחל לכולם שנת לימודים טובה ופוריה, שנה של השגים והצלחות בכל התחומים ובעיקר בלימודים בהוראה ובמחקר.