ברכת שנת לימודים פוריה לכל הסטודנטים

Tell a Friend

ברכת שנת לימודים פוריה לכל הסטודנטים

לסטודנטים ולחברי המחלקה שלום רב,

ברצונינו לאחל לכולם שנת לימודים טובה ופוריה, שנה של השגים והצלחות בכל התחומים ובעיקר בלימודים בהוראה ובמחקר.

Last Updated Date : 18/10/2020