הקול הקורא למחזור החדש של מלגת רוטשילד לבתר-דוקטורט 2019-2020