היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר יאיר צדוק ויל ז"ל - קול קורא לשנת הלימודים תש"פ

לכבוד המחלקה לכימיה,

 

אנו שמחים לפרסם בזאת את הקול קורא לשנה הקרובה של היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר  יאיר צדוק ויל ז"ל (מצ"ב מידע).

אנא עודדו גם את הסטודנטים והסגל ליזום ולהגיש בקשתם.

לתשומת ליבכם, גם פרויקטים שזכו או נדחו בעבר מוזמנים להגיש שוב, או להגיש מיזם חדש.

שוב, תודה רבה ומצפים לראות את המיזם החדש שלכם!

קישור להגשה מקוונת:

https://docs.google.com/forms/d/1cR0dARPl3xoUVMil8y3IOKZGyoOJfJSPgSZCwtFG2aE/edit

 

לפרטים נוספים

 

בברכה,

היחידה למיזמים חברתיים ולהתנדבות ע"ש ד"ר  יאיר צדוק ויל ז"ל

אוניברסיטת בר-אילן (ע"ר), רמת גן 5290002, ישראל  | טל': 7898 531 03 |weil.award@biu.ac.il