קטגוריה
מינהלת

תפקיד
מרכזת מלגאים ומינויים

ראניה רינה

תפקיד
מרכזת מלגאים ומינויים
טלפון
דוא"ל
rina.rania@biu.ac.il
משרד
בנין 211, חדר 115

תאריך עדכון אחרון : 24/05/2021