שלחו לחבר

פרופ' אלפרד הסנר

דוא"ל
Hassner.Alfred@biu.ac.il
משרד
בנין 211, חדר 109
קורות חיים

 PhD Chemistry Univ of Nebraska;  Postdoctoral Harvard Univ; Professor Chemistry 1957-1975 Univ of Colorado Boulder;  Leading Professor 1975-1984; SUNY Binghamton; Professor Chemistry 1984- Bar-Ilan Univ; Visiting prof: Stanford U, Weizmann Inst., UC Berkeley, UC San Diego, U Maryland, U Wuerzburg, U Nijmegen, U Lyon, IIS Bangalore, U Kyushu. President Israel Chem Soc. 

Research: Stereoselective introduction of N-functions (nitro, azido, isocyanate, nitrile oxide), synthesis of heterocycles (aziridines, azetines, azepines, pyridines) introduced concept of regioselectivity, developed the use of 4-dialkylamino pyridines (DMAP) as superacylation catalysts, regioselective 2+2  ketene–olefin cycloadditions,  stereoselective intramolecular (3+2) dipolar cycloadditions (silyl nitronates, nitrile oxides, oximes), Michael Induced Ring Closures (MIRC) synthesis of functionalized and enantiomerically pure cyclopentanes, ring enlargement (free radical), synthesis of potential anticancer and antiviral agents; 

Honors. Editorial board of journals. Invited symposium lectures (44).  Publications (315).  Editor: Small Ring Heterocycles (3 volumes), Advances in Asymmetric Syntheses (3 vols), Synthesis of Heterocycles via Cycloadditions" (2 vols);

Books: Organic Syntheses Based on Name Reactions (1994, 2002, 2011)   

E-mail: hassna@mail.biu.ac.il  or hassna@biu.ac.il

מחקר

 Organic Chemistry, Stereochemistry, Medicinal Chemistry, Heterocycles

1.  New Synthetic Methods  שיטות סינטתיות.

2. Cycloadditions ציקלואדיציות

תאריך עדכון אחרון : 24/08/2021