תואר שני (M.Sc)

​​​​​​סטודנט/ית יקר/ה ברוכים הבאים,

 

במחלקה לכימיה קיים מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

משך הלימודים הינו שנתיים.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמ' א' של שנה"ל השנייה.

 

המסלולים:

א.תואר שני עם תזה בכימיה (מסלול (84-401

התכנית לתואר שני עם תזה בכימיה מספקת הזדמנות לסטודנטים לתרום לעיצוב העתיד של כולנו.התמחות בכימיה מתקיימת במחקרים הקיימים בקבוצות המחקר במחלקה כגון: כימיה של תרופות והשפעה על בריאות האוכלוסיה בעתיד, תכנון ממחושב של תרופות, פיתוח מסלולי אנרגיה חילופית ואגירתה במבט לעתיד טוב יותר של כדור הארץ,  מחקר בסיסי שיש לו השלכות על הבנת מנגנונים חשובים בעתיד ועוד.כך אתם יכולים להשפיע היום על המחר.

דרישות המחלקה במגמה כימיה עם תזה (מסלול :(84-401

18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) – קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית, עד 4 נ"ז לכל התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

4 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

 

 

ב. תואר שני עם תזה בכימיה במגמה לכמו-אינפורמטיקה (מסלול 8(84-40

מטרת התואר הינה להכשיר כימאים בעלי בסיס תאורטי ויישומי בכימו-אינפורמטיקה לאור החשיבות ההולכת וגוברת של מדעי הנתונים בתחומי המדע השונים ומדע הכימיה בפרט.
בפני בוגרי התוכנית תפתחנה אפשרויות עתידיות מגוונות, הן בתחום האקדמי והן בתחום התעשייתי.
התואר השני במגמת כימו-אינפורמטיקה מהווה המשך ישיר לתואר ראשון בכימיה עם מגמה במדעי הנתונים.

בוגרי תואר ראשון בכימיה או במקצוע כגון פיזיקה, מדעי החיים המעוניינים להתמחות בכימיה עם תחום מדעי הנתונים מוזמנים גם הם לפנות(יתכנו השלמות).

קיימת אפשרות לתואר שני במגמת כמו-אינורמטיקה בשיתוף פעולה עם אוניברסיטת שטרסבורג. במקרה זה שנה א'- תלמד בקמפוס בר-אילן או באוניברסיטת שטרסבורג ושנה ב'- תלמד אוניברסיטת שטרסבורג או בקמפוס בר-אילן

דרישות המחלקה במגמת כמו-אינפורמטיקה (מסלול :(84-408

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

1 ש"ש (2 נ"ז) – קורס חובה מבוא לכמו – אינפורמטיקה.

1 ש"ש (2 נ"ז) – סמינריון בתוחם מדעי הנתונים (סמינריון אחד במהלך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

5 ש"ש (10 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

5 ש"ש (10 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום מדעי הנתונים.

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

 

ג. תואר שני בכימיה במגמת ננו טכנולוגיה (מסלול (84-430

תחום הננוטכנולוגיה,ננו כימיה וחומרים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן הינו מוביל עולמי בחידושים מבוססי-ננו בתחומי האנרגיה, הכימיה ה"ירוקה", המחשבים, התקשורת והרפואה. התחום מתמקד בעיקר בפיתוחים של חומרים בגודל ננומטרי של עד 100 ננומטרים (1 ננומטר=10-9 מטר). ​

דרישות המחלקה בתואר שני בכימיה במגמת ננו טכנולוגיה (מסלול 84-430):

18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) – קורסי חובה בננו טכנולוגיה (מבוא למעבדה).

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון בתחום ההתמחות בשנה א' (סמינריון אחד במשך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

2 ש"ש (4 נ"ז) – קורסי בחירה מסלול בחירה של המחלקה לכימיה.

5 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

 

ד. תואר שני עם תזה בכימיה במגמת אנרגיה וקיימות (מסלול 84-415)

המחלקה לכימיה משמשת ציר מרכזי בפיתוח של טכנולוגיות יצור, אגירה ושימוש באנרגיות בנות קיימא. התואר מקנה הבנה ומבט רחב על טכנולוגיות אנרגיות בנות קיימא, השפעתן והתאמתן לסביבה. מלבד לימודי כימיה גם הבנת התחום מנקודת ראיה של תחומים נוספים כגון רגולציה ,מדעי כדור- הארץ ועוד.

התואר מתאים לכימאים, מהנדסים, וסטודנטים לתארים גבוהים בדיסציפלינות שונות, בכפוף להחלטת וועדת ההוראה המחלקתית.

דרישות המחלקה במגמת אנרגיה וקיימות (מסלול :(84-415

https://ch.biu.ac.il/sites/ch/files/shared/pdf/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0…

 

ה. תואר שני ללא תזה בכימיה  (מסלול (84-511

הלימודים לתואר שני ללא תזה מיועדים לסטודנטים עובדים מהתעשיה או מורים לכימיה המעונינים להרחיב את ידיעותיהם ולשפר את מצבם בשוק העבודה. משך הלימודים הוא שלושה סמסטרים החל מסמסטר ב' (סמסטר ב', קיץ ,סמסטר א')  הלימודים יתקיימו בימי חמישי ושישי, בימי חמישי באוניברסיטה ובימי שישי בזום. לתכנית יוכלו להרשם סטודנטים בעלי תואר בוגר .B.Sc בכימיה ובמקצועות רלוונטים נוספים שממוצע הציונים שלהם הוא 76 ומעלה.

דרישות המחלקה במסלול כימיה בלי תזה (מסלול :(84-511

18 ש"ש (36 נ"ז) – כמפורט להלן:

14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון.

2 ש"ש (4 נ"ז) – עבודת גמר.

אנגלית: תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות: על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד.

קורסי השלמה: הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה.

 

הלימודים לתואר שני ללא תזה יתחילו בסמסטר אביב 3/2024