תואר שני (M.Sc)

​​​​​​סטודנט/ית יקר/ה ברוכים הבאים,

 

במחלקה לכימיה קיים מסלול לימודים הכולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

משך הלימודים הינו שנתיים.

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמ' א' של שנה"ל השנייה.

דרישות המחלקה במגמה כימיה עם תזה (מסלול :(84-401

18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

10 ש"ש (20 נ"ז) – קורסי בחירה במחלקה או באישור ועדת הוראה מחלקתית, עד 4 נ"ז לכל התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בסמינריון אחד בתחום ההתמחות במשך התואר.

2 ש"ש (4 נ"ז) השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

4 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

 

בקשות לאישור קורסים מחוץ למחלקה יש לשלוח   במייל: chemistry.office@biu.ac.il  ולציין עבור תואר שני

או לידי הגב' ציפי אורבך Tzipora.Orbach@biu.ac.il

 

דרישות המחלקה במגמת כמו-אינפורמטיקה (מסלול :(84-408

14 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

1 ש"ש (2 נ"ז) – קורס חובה מבוא לכמו – אינפורמטיקה.

1 ש"ש (2 נ"ז) – סמינריון בתוחם מדעי הנתונים (סמינריון אחד במהלך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

5 ש"ש (10 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

5 ש"ש (10 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום מדעי הנתונים.

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

 

דרישות המחלקה במגמת ננו טכנולוגיה (מסלול :(84-430

18 ש"ש (28 נ"ז) כמפורט להלן:

4 ש"ש (8 נ"ז) – קורסי חובה בננו טכנולוגיה (מבוא למעבדה).

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון בתחום ההתמחות בשנה א' (סמינריון אחד במשך התואר).

2 ש"ש (4 נ"ז) – השתתפות בקולקויום המחלקתי (1 ש"ש (2 נ"ז) בכל השנה).

2 ש"ש (4 נ"ז) – קורסי בחירה מסלול בחירה של המחלקה לכימיה.

5 ש"ש – רישום לקוד תזה בשנה השנייה.

 

דרישות המחלקה במסלול כימיה בלי תזה (מסלול :(84-511

18 ש"ש (36 נ"ז) – כמפורט להלן:

14 ש"ש (28 נ"ז) – קורסי בחירה בתחום הכימיה.

2 ש"ש (4 נ"ז) – סמינריון.

2 ש"ש (4 נ"ז) – עבודת גמר.

אנגלית: תלמיד שלמד שפה זרה (אנגלית) במסגרת חובותיו לתואר הראשון יהיה פטור משפה זרה לתואר שני.

לימודי יהדות: על פי הדרישות הכלליות לתואר שני במחלקה ללימודי יסוד.

קורסי השלמה: הסטודנטים שהתקבלו ללימודי תואר שני ומחויבים בקורסי השלמה, עליהם לסיימם בסוף שנה"ל הראשונה.

 

הלימודים לתואר שני ללא תזה יתחילו בסמסטר אביב 3/2023