מפגש פתיחת שנה א' למתקבלים לתואר ראשון בכימיה יתקיים בתאריך 11.10.18