שלחו לחבר

תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון

רוצה להשפיע?  רוצה לעצב את עתיד באמצעות המדע?  את/ה אוהב/ת מדעים ואת/ה יצירתי ? כימיה בבר אילן היא המקום עבורך. 

 למועמדים חדשים

1. תעודת בגרות, לפחות 9 יחידות ריאליות, מכפלת ציון במתמטיקה במספר הנקודות היא לפחות  340.

2.  מבחן פסיכומטרי (540 ומעלה) עם דגש על המרכיב הכמותי .

3. דרישות כלל אוניברסיטאיות: מבחן אמי"ר או אמיר"ם בציון של לפחות 85. מבחן יעל , למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, בציון של לפחות  85      .

מועמדים לכימיה-תרופתית ולכימיה של החומרים העונים על דרישות הקבלה דלעיל, יתקבלו לכימיה-מורחב, ובקשתם למגמה הספציפית תידון לקראת שנה"ל השלישית, לאור הישגיהם בשנתיים הראשונות ללימודיהם במחלקה.

 

קבלת סטודנטים מצטיינים למחלקה לכימיה  ללא פסיכומטרי בתנאים הבאים :

1.      ממוצע בגרות משוקלל מעל 108 

2.      מכפלת מס' יחידות בגרות במתמטיקה בציון- 340 לפחות.

3.      9 יחידות מדעיות בציון 80 ומעלה  

4.      דרישות כלל אוניברסיטאיות: מבחן אמי"ר או אמיר"ם בציון של לפחות 85. מבחן יעל,למי שנבחנים בבחינה הפסיכומטרית בשפה שאינה עברית, בציון של לפחות  85      .

 

קורס רענון והכנה לסטודנטים חדשים

המחלקה לכימיה מקיימת קורס הכנה מרוכז במקצועות: כימיה, פיסיקה ומתמטיקה, כחודשיים לפני פתיחת שנת הלימודים. מטרת הקורס לתת ידע מוקדם במקצועות אלו לקראת תחילת לימודי התואר ראשון.

הקורס אינו חובה (מלבד במקרים מיוחדים), אך מומלץ לכל המועמדים. אין אקרדיטציה על הקורס (אינו נחשב לסכום נ"ז בתואר בבר- אילן).

קורס ההכנה מתקיים בצורה פיסית בקמפוס ויחל ב-8.8.2021 

מצורפת מערכת שעות לקורס הכנה במקצועות כימיה מתמטיקה ופיסיקה שיתקיים באוגוסט 2021.

מועמדים שמעוניינים להירשם לקורס ההכנה, מוזמנים ליצור קשר עם מינהלת המחלקה ולקבל קישור לתשלום באשראי. עלות הקורס: 1500 ש"ח.

 

ניתן לפנות בברורים ושאלות למייל: chemistry.dept@biu.ac.il

להערכת סיכויי קבלה: https://shoham.biu.ac.il/kabala/

 

סטודנטים שאינם עומדים בדרישות הקבלה, מוזמנים ליצור קשר עם המכינה ללימודים אקדמים:

 http://mechina-bogrim.biu.ac.il/

 

לסטודנטים ותיקים

סטודנטים הלומדים בפקולטות למדעי היהדות, הרוח והחברה:

תנאי קבלתם כשל מועמדים חדשים.

 

סטודנטים הלומדים בפקולטה למדעים מדויקים, בפקולטה למדעי החיים ובפקולטה להנדסה:

ממוצע 75 לפחות בקורסי ההתמחות באוניברסיטת בר-אילן.

 

אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

בשנת תשפ"ב אין אפיק מעבר מהאוניברסיטה הפתוחה

סטודנטים המבקשים ללמוד כימיה באוניברסיטת בר- אילן דרך אפיק המעבר, צריכים להתחיל את הלימודים במחלקה לכימיה באוניברסיטת בר אילן:

  1. לא יאוחר מ-5 שנים מאז למדו באו"פ את הקורס הראשון של אפיק מעבר.
  2. לא יאוחר משנה אחת מאז סיימו באו"פ את הקורס האחרון שלמדו מתוך האפיק.
  3. להציג ציון ממוצע של 80 ומעלה בקורסים שלמדו, וציון של לפחות 70 בכל קורס.

מועמד שיעמוד בתנאים אלו יוכל להתקבל למחלקה לכימיה לשנה ב' ולהשלים מבוא למחשבים ומעבדה
בכימיה כללית ב'.

 

תהליך הרשמה למחלקה לכימיה במסגרת אפיק מעבר:

סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה מתוך כוונה להתקבל למחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר אילן דרך אפיק המעבר, מתבקשים להירשם לאוניברסיטה במועד ההרשמה כמקובל.  בעת ההרשמה עליהם לצרף הודעה שהם לומדים באפיק מעבר, וכן גיליון ציונים חלקי מן האו"פ המעיד שכבר התחילו ללמוד בה את הנדרש, כמו כן תוכנית המבהירה כיצד בכוונתם להשלים את הדרישות לפני תחילת שנת הלימודים במחלקה. לקראת הקיץ שלפני תחילת הלימודים במחלקה, יהיה עליהם להעביר למדור קבלת תלמידים  את גיליון הציונים המעודכן מן האו"פ.

 

טבלת ההמרה:

 

 

האוניברסיטה הפתוחה

אוניברסיטת בר- אילן, המחלקה לכימיה

 

מספר הקורס

שם הקורס

נ"ז

מספר

הקורס

שם הקורס

שעות

נ"ז

 

ה

ת

מ

 

20470

כימיה כללית א

4

84101

כימיה כללית א

+

כימיה אי אורגנית א

+

כימיה כללית ב

2

2

 

2

 

+

 

 

 

 

 

 

20480

כימיה כללית ב

4

84102

4

2

 

3

 

 

 

 

84103

 

3

 

2

 

 

2.5

20234

מעבדה- כימיה כללית

2

84105

מעבדה בכימיה כללית
ואנליטית א

 

 

4

1

20406

חשבון דיפרנציאלי

ואינטגרלי א

6

84171

מתמטיקה לכימאים א

 

 

+

מתמטיקה לכימאים ב

4

2

 

3

 

+

 

 

 

 

 

 

20430

אלגברה לינארית למדעי הטבע

4

84172

4

2

 

3

20282

כימיה  אורגנית לביולוגים

או

כימיה אורגנית

3

84104

מבוא לכימיה אורגנית

2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

20456

 

6

 

 

 

 

 

 

20113

יסודות הפיסיקה א*

+

 

יסודות הפיסיקה ב*

3

84181

פיסיקה כללית לכימאים א

+

 

פיסיקה כללית לכימאים ב

4

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

20114

3

 

84182

4

2

 

3

20418

מעבדה ביסודות הפיסיקה

2

84184

מעבדה בפיסיקה לכימאים

 

 

2

0.5

 

*במקום צמד הקורסים יסודות הפיסיקה א + יסודות הפיסיקה ב יוכלו הסטודנטים ללמוד באו"פ את הקורס יסודות הפיסיקה (20125, 6 נ"ז).

הערה

●   אישור סופי ללימודים במחלקה מותנה בהצגת אישור רפואי על כשירות הסטודנט/ית ללמוד במחלקה כולל השתתפות במעבדות.

 

תאריך עדכון אחרון : 08/06/2021