שלחו לחבר

מעבדות המעוניינות לקלוט סטודנטים לתארים מתקדמים (מסטרנטים/דוקטורנטים) בתשפ"ב

 

שם החוקר   שם הפרויקטים
פרופ' דורון אורבך

Doron.Aurbach@biu.ac.il

 

mirigr1973@gmail.com

 1. פיתוח חומרים חדשים מסוגים קרמיים, פולמריים, תמיסות אלקטרוליטיות להתקני צבירה והמרה של אנרגיה.
 2. פיתוח סוללות ליתיום נטענות לרכבים חשמליים.
 3. פיתוח קבלי - על לצורך המרת אנרגיה בהספקים גבוהים.
 4. פיתוח סוללות נתרן נטענות.
 5. פתוח סוללות מגנזיום נטענות. 
 6. פיתוח סוללות על בסיס תמיסות אלקטרוליטיות מימיות לצרך אגירה מאסיבית של אנרגיה (תמיכה ביצור חשמל ע"י מקורות אנרגיה מתחדשים כמו שמש ורוח).
 7. פתוח שיטות אנליטיות מתקדמות על ידי אפקטים פיאזו -אלקטריים     (EQCM - D).
 8. התפלת וטיפולי מים בשיטות אלקטרוכימיות.
פרופ' ג'ררדו ביק gerardo.byk@biu.ac.il
 1. גזרות של פפטידים להגנה מפני קרינה מייננת. ישומיים בהשתלת מח עצם ובשמירת המח עצם בזמן טיפול כימוטראפויטי.
 2. תכנון ופיתוח נשאים כימיל של DNA לטיפול גנטי.
 3. תכנון ויישומים של ננו חלקיקים פולימרים להעברת תרופות.
 4. תכנון תגובות מולטי-קומפוננט חדשות לסינתזה מהירה של נגזרות של חומרי טבע.

ד"ר אייל גולוב

 

eyal.golub@biu.ac.il

 

פיתוח שיטות חדשניות להרכבה של מבנים מבוססי חלבונים ואלמנטים ננומטריים (כגון ננוחלקיקים) תוך שימוש בתבניות המבוססות של ביומולקולות הניתנות לתכנות.

חקירת מנגנוני הרכבה עצמית של חלבונים.

  פרופ' דוד זיתון

  David.Zitoun@biu.ac.il

  הפרוייקט יעסוק בפיתוח ואפיון אלקטרודות לצורך גירוי חשמלי של תאי עצב, המיוצרים מתאי גזע ומשמשים לטיפול בעיוורון. במהלך המחקר תלמד לייצר אלקטרודות, לצפות אותן, לאפיין אותן בשיטות מתקדמות ותלמד על הפעלה של תאי עצב.

  יכולות נדרשות – יכולת למידה מעולה, רצינות, דיוק, אחריות ויכולת עבודה עצמאית. תואר ראשון עם ממוצה מעל 85 (או ניסיון)

  למתאימים – תינתן הזדמנות להיחשף וללמוד נושאים חמים בתחום האלקטרודות, אלקטרוכימיה, הראיה, פרותזות עצביות, חיבור אדם-מכונה ועוד עם מילגה שלמה.

  פרופ' ירדן טשיל

  jordan.chill@biu.ac.il

  חקר הקישור בין תעלות אשלגן לבין רעלנים ממקורות ימיים

  הבנת המנגנונים בהם חלבונים חסרי מבנה קובעים את התנהגות התא ע"י קישור לחלבוני מטרה ספציפיים

  תהודה מגנטית גרעינית של חלבונים בסביבה התאית

  ד"ר עמיקם לוי amikam.levy@biu.ac.il

  הקבוצה עוסקת במחקר תיאורטי המבקש להבין כיצד תופעות קוונטיות כגון שזירות וקוהרנטיות קוונטית משפיעות על הדינמיקה של מערכות מחוץ לשיווי משקל. כחלק בלתי נפרד מהתפתחותן של טכנולוגיות קוונטיות חדשות, הקבוצה מתעניינת בתיאוריה של בקרה ומדידה קוונטית המאפשרת שליטה בהתקנים קוונטים, ובניסיון לאפיין את הקשר בין אפקטים קוונטים ותרמודינמיקה מחוץ לשיווי משקל.

  הפרויקטים של הקבוצה משלבים בניית מודלים תיאורטיים לצורך הבנה של מעברי אנרגיה ואנטרופיה ברמה המיקרוסקופית של חלקיק בודד, ופיתוח שיטות חישוביות של דינמיקה קוונטית של מערכות פתוחות המבצעות אינטראקציה עם הסביבה. חלק מהפרויקטים כוללים שיתוף פעולה עם קבוצות ניסיוניות בתחומים שונים כגון: מלכודות יונים, מרכזי NV ביהלום, ומערכות אופטומכניות במטרה לאשש פרדיקציות תיאורטיות ולפתח יכולות טכנולוגיות מתקדמות.

  Our group seeks to:

  1. Develop dynamical descriptions that capture effects of quantum phenomena on the single-atom/molecule level and for systems far-from-equilibrium.
  2. Identify quantum resources and utilize them in controlling quantum transport processes and quantum state preparation.
  3. Thoroughly define the relationship between quantum effects and concepts from nonequilibrium thermodynamics.
  פרופ' דן מאיור majort@biu.ac.il

  ביו-סימולציות בקבוצת הביו שלנו מתבצע פיתוח ושימוש במגוון כלים חישוביים לאתגרים שונים בחזית המדע.

  כימיה של אנזימים ומנגנונים של תגובות אנזימטיות אנו עוסקים בחקר מנגנונים אנזימטיים באמצעות כלים חישוביים (קלאסיים וקוונטיים) מתקדמים לצורך פיענוח מנגנונים בסינתזת טרפן. באמצעות כלים חישוביים, שבין היתר פותחו בקבוצה, אנו מבצעים הדמיות ממוחשבות של הכימיה, כפי שהיא מתרחשת בטבע. סינתזה זו הנה בעלת חשיבות בתהליכי ביו-סינתזה של חומרי טבע רבים.

  פיתוח שיטות חישוביות בקבוצת המחקר מתבצע פיתוח ושימוש בשיטות סימולציה שונות (לדוגמא: פיתוח כלי סימולציה קוונטיים למדידת אפקט גרעיני המתרחש בקטליזה אנזימטית ע"י שימוש בשיטות אינטגרלי מסלול של פיינמן). כמו כן, מתבצע פיתוח של שיטות סימולציה משולבות קוונטו-מכניות/קלאסיות לקבלת חישובים יעילים, ושיטות סמי-אמפיריות לשימוש בסביבה אנזימטית.

  סימולציה במדעי החומרים בקבוצת החומרים שלנו אנחנו חוקרים מגוון תופעות ומערכות מעולם הננוטכנולוגיה והאנרגיה המתחדשת.

  סימולציות של סוללות ליתיום אנו חוקרים את מאפייני הקתודה בסוללות ליתיום באמצעות שיטות חישוביות מתקדמות. השימוש בסימולציות מסוג Density Functional Theory (תורת פונקציונל הצפיפות) מאפשר תכנון קתודות משופרות, הנבדקות ניסיונית על ידי שותפינו.

  פרופ' יצחק מסתאי mastai@biu.ac.il

  משטחים כירליים ננומטרים

  חלקיקים פולימרים ומשטחים פולימריים ננומטרים כיראליים

  חלקיקים פולימריים

  פרופ'  שלמה מרגל Shlomo.Margel@biu.ac.il

  פולימרים וביו פולימרים, ננוטכנולוגיה, סינטה ואיפיון למטרות ביורפואיות,ציפויים דקים למטרות שונות ותעשיתיות

  Polymers and biopolymers; Nanotechnology, nanobiotechnology and agro-nanotechnology: Synthesis and medical & industrial applications; Functional thin films and applications

  ד"ר עדי סלומון adi.salomon@biu.ac.il

  פרויקטים לדוקטורט:

  • בנית סרגל קליברציה ננומטרי עבור מיקרוסקופיה אופטית ברזולוציה גבוהה. הפרוייקט משלב יישום ה"סרגל" בשאלות הקשורות לחקר המוח ולמדע החומרים )השאלה תיבחר בהתאם למועמד/ת(. אפשרות לשנה במעבדות בפריז.
  • פיתוח גלאי חדשני בנושא של רעלנים במים ובמזון. הפרויקט משלב פאבריקציה במיקרוסקופ אלקטרוני/יוני מתקדם.
  • פיתוח מיקרוסקופ אופטי ברזולוציה גבוהה לשימושים של מדע החומרים וביופיזיקה. הפרויקט מאפשר תקופה של מספר חודשי עבודה בפריז.
  • עלה מלאכותי – לשאפתנים במיוחד. ייצור "דלק" על עלה מלאכותי מפחמן דו חמצני.
  • מננו- למקרו: בנית של רשתות ננו-פורוזיביות מתכתיות לשם חומרים לאנרגיה מתחדשת. פטנט מאושר של הקבוצה.
  • פרויקט חישובי בנושא חומרים שלהם אינטרקציה מעניינת עם האור.
  • פיתוח מיקרוסקופ אופטי לא–לינארי לזיהוי תהליכים כימיים על פני השטח. הפרויקט משלב למידה של מערכות לייזר ואופטיקה מתקדמת.
  • אינטראקציה בין מולקולות לאנטנות מתכתיות לשימושים של אנרגיה מתחדשת.
  • אפיון פני שטח של אלקטרודה של בטריה באמצעים אופטיים ברזולוציה גבוהה תוך כדי טעינה/פריקה.

  פרוייקטים לתואר שני:

  • סידור מולקולות על פני שטח לשימושים בעולם הביולוגיה והחומרים.
  • הכנת חומרים פורוזיבים לשימושים בתעשיית החלל.
  • פיתוח גלאי רגיש לזיהוי מזהמים במים ברגישות גבוהה.
  • מננו- למקרו: בנית של רשתות ננו-פורוזיביות מתכתיות לשם חומרים לאנרגיה מתחדשת. פטנט מאושר של הקבוצה.

  פרופ' בלהה פישר

  Bilha Fischer

  bilha.fischer@biu.ac.il

  We work in the field of medicinal chemistry including diagnostics (probes for detection of mRNA cancer markers towards personalized medicine), and drug development (treatment of diabetes Type 2, glaucoma, Alzheimer’s disease, inflammatory bowel diseases, and osteoarthritis)

  ד"ר חגי שפייזמן

  hagay.shpaisman@biu.ac.il

  1. פיתוח שיטות פוטו-טרמיות להדפסות תלת-מימדיות של מתכות, סגסוגות וחומרים מרוכבים בסקלה מיקרונית.
  2. פיתוח שיטות הדפסה דו-ותלת מימדיות חדישות המבוססות על סידור מרחבי של חומרים
  פרופ' שרון רוטשטיין Sharon.ruthstein@biu.ac.il

  חקירת תהליכים ומנגנונים ביולוגיים בתוך התא (המיוחסים לתהליך מעבר הנחושת) על ידי שיטות ספקטרוסקופיות וביוכימיות.

  פיתוח ביומרקרים ואנטיביוטיקות על בסיס יוני הנחושת.

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 09/02/2021