נפתחה ההרשמה להגשת בקשות למלגה לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט

נפתחה ההרשמה להגשת בקשות למלגה לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט.

 

* נא למלא את טופס הבקשה באופן מוקלד.

* לשמור את הטופס תוך ציון שם משפחה, שם פרטי ומספר ת"ז.

* לשלוח בתוספת כל המסמכים הדרושים, לכתובת המייל: milgot.office@biu.ac.il

* טפסי הבקשה בקישור https://www1.biu.ac.il/scholarships/BA

מועד אחרון להגשת בקשות: 31.7.18

 

poster