שלחו לחבר

מצטיינים

רשימת מצטייני רקטור ומצטייני דיקן לשנת תשע"ז בפקולטה למדעים מדוייקים

 

רשימה לא סופית של מצטייני דיקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ט בכימיה ומכתב ממנהל הסטודנטים:

https://stuad.biu.ac.il/node/1106

סטודנטים וסטודנטיות יקרים/ות,

שלום רב,

להלן הרשימה הזמנית של הסטודנטים המצטיינים בתואר ראשון בשנה"ל תשע"ט.

סטודנטים שסבורים כי הם צריכים להיכלל ברשימה ואינם נמצאים בה, מוזמנים להגיש ערעור בכתב עד לתאריך ז' באדר' תש"פ, 3 במרץ 2020.

את הערעור נא לשלוח אל: לשכת מנהל הסטודנטים,  באמצעות טופס פנייה. ערעורים שיוגשו לאחר התאריך הנ"ל לא יובאו לדיון.

לתשומת לבכם: כיון שהרשימה כוללת את שלושת האחוזים העליונים בכל מחלקה הרי שערעורים שיתקבלו יכולים לגרום להוצאה של תלמידים המופיעים ברשימה הזמנית.

לאחר בדיקת כל הערעורים תפורסם רשימה סופית עם שמות הסטודנטים.

להלן רשימת הקריטריונים שלפיהם הופקו הרשימות.

בברכה ובהצלחה,
מנהל הסטודנטים

 

תאריך עדכון אחרון : 01/06/2020