פרופ' מיכאל אלבק

פרופ'
פרופ' מיכאל אלבק
טלפון: 
משרד: 

קורות חיים

שנת לידה: 1934

לימודים:

1959: MSc, כימיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

1962: PhD, כימיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

תעסוקה:

1964-1962: חוקר ראשי, המכון לסיבים ועצי יער, ירושלים

1965-1964: ראש המעבדות הכימיות, חברת ״מקורות״

2003-1965: חבר סגל (פרופ׳ מן המנין מ 1978), המחלקה לכימיה, אוניברסיטת בר אילן

2003-        : פרופ׳ אמריטוס, אוניברסיטת בר אילן

פעילות אקדמית ומדעית:

בר אילן

1969-1967: דיקן, הפקולטה למדעי הטבע

1975-1972: דיקן, הפקולטה למדעי הטבע

1999-1982: חבר, הועד המנהל ומועצת הנאמנים

1986-1982: רקטור האוניברסיטה

1989-1986: נשיא האוניברסיטה

מחוץ לבר אילן

חבר במועצות נאמנים: מוסד ויצמן לפרסומי מדע, מפעלי ים המלח, הקרן הדו-לאומית גרמניה ישראל (GIF), חברת טבע.  

נשיא החברה הישראלית לכימיה.

פירסומים

מאמרים מייצגים ״ישנים״:

Nature 1987330, 173

Synthesis 19898, 635

Nat Immun Cell Growth Regul 19909, 182

Cancer Res 199151, 1499

Nat Immunol 199312, 50

Inorg Chem 199837, 1904

J Neurochem 200385, 90

 

10 שנים אחרונות:

The immunomodulator, ammonium trichloro[1,2-ethanediolato-O,O]-tellurate, suppresses the propagation of herpes simplex virus 2 by reducing the infectivity of the virus progeny. International Journal of Molecular Medicine  2015, 36, 231-238.

Sensitizing B- and T- cell Lymphoma Cells to Paclitaxel/Abraxane-Induced Death by AS101 via Inhibition of the VLA-4-IL10-Survivin Axis. Molecular Cancer Research 2015, 13, 411-422.

Multifunctional Activity of a Small Tellurium Redox Immunomodulator Compound, AS101, on Dextran Sodium Sulfate-induced Murine Colitis. Journal of Biological Chemistry 2014, 289, 17215-17227.

Redox Modulation of Adjacent Thiols in VLA-4 by AS101 Converts Myeloid Leukemia Cells from a Drug-Resistant to Drug-Sensitive State. Cancer Research 2014, 74, 3092-3103.

In vitro and in vivo activity of AS101 against West Nile virus (WNV). Virus Research 2012, 166, 68-76.

The anti-inflammatory effects of the tellurium redox modulating compound, AS101, are associated with regulation of NF kappa B signaling pathway and nitric oxide induction in macrophages. Journal of Inflammation-London 2010, 7, Article Number: 3.

Resolution of inflammation-related apoptotic processes by the synthetic tellurium compound, AS101 following liver injury. Journal of Hepatology 2009, 51, 491-503.

A potential antimicrobial treatment against ESBL-producing Klebsiella pneumoniae using the tellurium compound AS101. Archives of Microbiology 2009, 191, 631-638.

The cyclin kinase inhibitor p57(kip2) regulates TGF-beta-induced compensatory tubular hypertrophy: effect of the immunomodulator AS101. Nephrology Dialysis Transplantation 2009, 24, 2328-2338.

Protective effect of the immunomodulator AS101 against cyclophosphamide-induced testicular damage in mice. Human Reproduction 2009, 24, 1322-1329.

Induction therapy in a multiple myeloma mouse model using a combination of AS101 and melphalan, and the activity of AS101 in a tumor microenvironment model. Experimental Hematology 2009, 37, 593-603.

Topical treatment for human papillomavirus-associated genital warts in humans with the novel tellurium immunomodulator AS101: assessment of its safety and efficacy. British Journal of Dermatology 2009, 160, 403-408.

Antitumour effects in mycosis fungoides of the immunomodulatory, tellurium-based compound, AS101. British Journal of Dermatology 2008, 158, 578-586.

Octa-O-bis-(R,R)-tartarate ditellurane (SAS) - a novel bioactive organotellurium(IV) compound: Synthesis, characterization, and protease inhibitory activity. ChemMedChem 2007, 2, 1601-1606.

Neutral and positively charged thiols synergize the effect of the immunomodulator AS101 as a growth inhibitor of Jurkat cells, by increasing its uptake. Biochemical Pharmacology 2007, 74, 712-722.

The organotellurium compound ammonium trichloro(dioxoethylene-0,0') tellurate enhances neuronal survival and improves functional outcome in an ischemic stroke model in mice. Journal of Neurochemistry 2007, 102, 1232-1241.

The organotellurium compound ammonium trichloro(dioxoethylene-o,o ')tellurate reacts with homocysteine to form homocystine and decreases homocysteine levels in hyperhomocysteinemic mice. FEBS Journal 2007, 274, 3159-3170.

Synergistic effect of AS101 and Bryostatin-1 on myeloid leukemia cell differentiation in vitro and in an animal model. Leukemia 2007, 21, 1504-1513.

Multifunctional tellurium molecule protects and restores dopaminergic neurons in Parkinson's disease models. FASEB Journal  2007, 21, 1870-1883.

The synthetic tellurium compound, AS101, is a novel inhibitor of IL-1 beta converting enzyme. Journal of Interferon and Cytokine Research 2007, 27, 453-462.

תחומי מחקר

כימיה, ביולוגיה ויישומים רפואיים של תרכובות טלור אורגניות ואי-אורגניות

פרויקטים:

סינתיזה של תרכובות טלור דוגמת AS-101 ו- SAS

חקירת מנגנוני התגובות של AS-101 ושל SAS עם סביבתם ועם מטרות ביולוגיות שלהם

הפעילות האימונו-מודולטורית של AS-101 ושל SAS

יישומים רפואיים של AS-101 ושל SAS